Gasen

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
20+
Mødedag/tid: 
Torsdag
Ledere: 
Lars Ørsnes
Cloe

Gasen

Aalborg Søspejdere har en Klan for "voksne" spejdere - Klan Gasen. Vi er en flok "unge" voksne, hvor de fleste er omkring 40 til 50 år. Vi vil gerne have gennemsnitsalderen ned, fordi Klan Gasen er for medlemmer fra ca. 20 år og opefter, og vi ønsker flere medlemmer. Derfor har vi udskiftet vores tidligere skib "Marina", der var en noget tung ældre træskude, og i stedet anskaffet et fantastisk lækkert moderne skib.

Når vores nye skib Chloé, skyder fart gennem vandet, afprøver vi kræfter med vind, vejr og sejl, og der er ikke mange både der kan følge med.

Nogle af os har været søspejdere fra vi var børn, men vi er også flere, der enten er forældre til de unge søspejdere, eller som er fascineret af hav og fjord, og derfor er blevet bidt af lysten til at sejle. Til fælles har vi glæden ved at være del af et godt miljø og et værdifuldt kammeratskab.

For at blive medlem af Glan Gasen, behøver du ikke have de store sejlkundskaber, det lærer vi dig. Vi mødes i sejlsæsonen hver torsdag kl. 19.00 på Stationen, hvor vi sejler en tur, diskuterer hvad der skal laves med skibet, fælles hygge osv. Vi arrangerer gerne en weekendtur eller flere, efter hvad vi har lyst til, og vindretningen bestemmer, hvorvidt målet er Hals eller Løgstør eller en anden havn.

Klan Gasen er en helt integreret del af Aalborg Søspejdere. Vi hjælper ofte til med arrangementer, som gruppeture, karneval ogandre spændende arrangementer for de unge, hvor vi stiller vores arbejdskraft, skibet, og vores engagement til rådighed. Vi får mange gode oplevelser ud af det. Chloé har ofte været med som ledsagefartøj på længere togter til Sverige og andre fjerne steder.

Mange af os har familie, børn, og job, så vi fordeler opgaverne mellem os, hvornår vi kan og har tid.